Ryhdy kummiksi
Olen kiinnostunut ryhtymään kummiksi: