1. Rekisterin pitäjä

Missiomaailma ry, PL 32, 33401 Tampere,
Puh. 044-7707557
Sähköposti: info@missiomaailma.fi
Y-tunnus: 1089545-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Markus Korhonen
markus@missiomaailma.fi

3. Rekisterin nimi

Missiomaailman tiedotus- ja kannatusjäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Missiomaailma ry:n kannattajajäsentietojen sekä Missiomaailman uutislehden tilaajien ajantasalla pitäminen seuraavia tarkoituksia varten:

  • eri tapahtumista, koulutuksista ja lähetys- ja avustushankkeista tiedottaminen eri tiedotuskanavien (kirje, puhelin, sähköposti tai facebook) kautta
  • henkilökohtaista yhteydenpitoa varten
  • Yhdistyksen järjestämien koulutusten suunnittelu ja toteutus

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite, jäsenyystiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Talletettavat jäsentiedot saadaan yhdistyksen tapahtumissa ihmisiltä, jotka haluavat lisätietoa toiminnastamme. Ihmiset täyttävät kaavakkeen, jossa he antavat nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa. Lomakkeen pohjalta tiedot siirretään sähköiseen tietokantaan (tai tiedostoon) Missiomaailman toimistotyöntekijän toimesta. Yhdistyksen toimistotyöntekijä päivittävät tarvittaessa tietoja antaman ihmisen informaation pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Missiomaailma ei luovuta sen jäsen- tai lehdentilaus tietoja säännönmukaisesti kenellekkään. Tietojen luovuttaminen tulee kysymykseen vain silloin, kun yhdistyksen lehteä tai tiedotteita painavat painot tarvitsevat niitä postitusta varten. Tällöin ne lähetetään painoon sähköisesti salattuna.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Yhdistyksen sähköisestä järjestelmästä tulostettu jäsentietolista säilytetään toimiston lukitussa kaapissa, jonne muilla ei ole pääsyä kuin tietojen ylläpidosta vastaavat. Huoneeseen ei pääse muuta kuin toimistohenkilökunta avaimillaan. Jäsenlistat on lukitussa kaapissa, jota käyttävät vain toimistohenkilökunnan jäsenet (toimistosihteeri). Toimistohenkilökunta tarkistaa kuukausittain jäsentietojen ajanmukaisuuden, tekee tarvittavat muutokset tietoihin ja suorittaa vanhentuneiden jäsenlistojen tuhoamisen.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhdistyksen jäsenrekisteriä pidetään tietokannassa, joka on suojattu salasanoilla ja palomuurilla. Jäsenrekisteriä käyttävät vain siihen osoitetut henkilöt. Tarvittaessa otetaan paperitulostustus, joka säilötään käytön jälkeen A-kohdassa kuvatulla tavalla. Tietokannasta voidaan muodostaa sähköinen tiedosto, joka lähetetään suojatusti painolle.