Intian lähetyskeskuksesta tullut elävän veden lähde

Toukokuussa saimme puhelun Intian työmme johtajalta Anil Addepallilta. Jumala on vastannut Ani-lin ja hänen vaimonsa Teresan rukouksiin! Markuksen vieraillessa viimeksi Intiassa pariskunta pyysi eri-tyistä rukousta sen puolesta, että he saisivat lapsen. Nyt Anil kertoi onnellisena, että perheeseen on määrä syntyä vauva heinäkuussa. Toivomme Jumalan siunausta odotusaikaan!

Deborah -kodin lapset voivat oikein hyvin ja ovat innokkaita koululaisia. He ovat saaneet nauttia tämän kevään aikana puhtaasta vedestä. Lähetyskeskukselle asennettiin viime vuoden lopulla  tehokkaat vedenpuhdistuslaitteet, koska Deborah-kodin lapsia alkoi sairastua saastuneen juomaveden takia. Missiomaailman ystävien lahjoitusvaroilla hankittu laitteisto onkin tullut elävän veden lähteeksi Khajipalemin kylässä. Päivittäin 100 kyläläistä tulee kysymään puhdasta vettä keskuksestamme ja samalla heille on alettu kertoa evankeliumia. Kyläläiset ovat alkaneet osallistua myös evankelioimistilaisuuksiin.

Jokin aika sitten kokoukseemme osallistui jo 180 ihmistä ja 6 ihmistä halusi antaa elämänsä Jeesukselle illan jälkeen. Deborah -kodin lapset osallistuvat tilaisuuksien käytännön järjestelyihin ruuanlaiton, äänentöiston, musiikin ja valaistuksen toteuttamisessa.

Kiitos ystävä, että olet synnyttämässä uutta elämää Intian Khajipalemiin ja heimokyliin.

 

Tämän kevään aikana haluamme tukea 49 evankelistaa, jotka ovat saaneet koulutusta keskuksessamme. Nyt he ovat valmiita viemään evankeliumia tavoittamattomiiin kyliin. Rohkaisemme heitä perustamaan seurakuntia alueille, jossa niitä vielä ei ole. Ta-voitteemme on tukea 15 eurolla yhtä evankelistaa kuukauden ajan. Haluaisitko olla mahdollistamassa evankeliumin leviämistä Intiassa sponsoroimalla yhtä evankelistaa puolen vuoden ajan yhteensä 90 eurolla?

 

Olemme hankkimassa 50 uutta patjaa lapsille Deborah-kotiin. Jos haluat olla mukana patjojen hankinnassa, yhden patjan hinta on 15 euroa.